Achtergrond

Het is goed om te weten wat de achtergrond is van degene die je in minder makkelijke situaties in je leven ondersteuning biedt.

Ik ben geboren in 1948 en ben werkzaam geweest als officier bij de Nederlandse Politie. Gehuwd en (groot)vader. Gestudeerd aan de Sociale Academie (sociaal cultureel werk) de Politie Academie (hogere politiekunde) de Katholieke Universiteit van Leuven (criminologie) en de Interactie Academie van Antwerpen (mediation). Ik heb vele projecten geleid en/of voorzitterschappen bekleed in de internationale politiewereld, de kerkelijke omgeving en op sportief gebied. Ik ben werkzaam als fractievoorzitter van het CDA in de gemeente Terneuzen, voorzitter van de PKN kerk te Hoek en verbonden aan het buurtbemiddelingswerk in de gemeente Hulst.