Bemiddeling

Hoe verloopt een bemiddelingsproces?
  • Bij een gerezen geschil, conflict of zorg neemt u contact op met de mediator (06.40.117.334 – siersema@zeelandnet.nl) voor het maken van een afspraak.
  • Tijdens de eerste ontmoeting worden afspraken gemaakt over het verloop van de bemiddeling en er wordt een protocol opgesteld. Daarin staan de afspraken waaraan de betrokken partijen zich verbinden.
  • Toch bent en blijft u vrij in uw handelen en beslissingen, dat betekent dat u op elk gewenst moment de bemiddeling kunt stoppen*. Aan het eind van het proces wordt een overeenkomst opgemaakt die overal rechtsgeldig is, ook bij de rechtbank.

Waar vindt het proces plaats?

  • Alle ontmoetingen zijn op een rustige, veilige en neutrale plaats.

*Ik werk bij voorkeur vanuit in en vanuit mijn praktijkruimte in Hoek. Daar probeer ik u -  in een rustieke sfeer – op het gemak te laten voelen.