Samenwerking

Als adviseur, bemiddelaar  en coach ben ik niet alleen op de wereld. Regelmatig overleg ik met vakgenoten en werk samen met anderen om tot goede resultaten te komen. Zo werk ik bijvoorbeeld samen in het collegiale verband  ‘Assist’  voor mensen die in studietrajecten ondersteuning nodig hebben en in de stichting ‘Mens en Omgeving’ om een klankbord en coach te kunnen zijn voor medewerkers die in mentale problemen terecht zijn gekomen.